Hvis du skal bygge – entrepriseforsikring og byggeskadeforsikring

Entrepriseforsikring-Byggeskadeforsikring2

Entrepriseforsikring

Skal du opføre nye ejendomme, lave om- eller tilbygninger eller renovere eksisterende ejendomme, bør du tegne en entrepriseforsikring. Entrepriseforsikringen sikrer dig mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med byggeriet, og som ikke dækkes af din håndværker. Entrepriseforsikringen skal tegnes, inden det fysiske byggeprojekt påbegyndes.

Entrepriseforsikringen består af tre elementer:

  • All risk forsikring af entreprisen (byggeobjektet) – dækker skader på byggematerialer og selve det nye byggeri.
  • Dækning for bygherrens eksisterende ejendomme og bygningsanlæg (ombygning, tilbygning og renovering) – dækker skader, som er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse.
  • Supplerende ansvarsforsikring af bygherrens erstatningsansvar for person- og tingskader i forbindelse med udførelse af entreprisen.

Har du brug for en begæring om en entrepriseforsikring – så kontakt os.

OBS: Alt relevant materiale skal indsendes sammen med begæring. Se nærmere beskrivelse på begæringen.


Byggeskadeforsikring

– lovpligtig for beboelsesejendomme

Skal du som professionel bygherre eller erhvervsdrivende stå for hele byggeprocessen af en helårsbeboelse eller ombygning af eksisterende byggeri til beboelse, og skal du i den forbindelse indgå aftaler med diverse entreprenører, er det lovpligtigt at tegne en byggeskadeforsikring. Loven om Byggeskadeforsikring blev 1. juli 2016 ændret, så der i nogle tilfælde kan undlades at tegne en Byggeskadeforsikring. Man bør dog søge rådgivning om fordele og ulemper ved undladelse af tegning af Byggeskadeforsikring. Kontakt os.

Byggeskadeforsikringen sikrer dig mod de alvorlige skader, der kan opstå på byggeriet, og som får betydning for byggeriets levetid og funktionalitet, såsom materialefejl, udførelsesfejl, projekteringsfejl, skimmelsvamp m.m. Byggeskadeforsikringen dækker i 10 år.

Har du brug for en begæring om en byggeskadeforsikring – så kontakt os.

OBS: Alt relevant materiale skal indsendes sammen med begæring. Se nærmere beskrivelse på begæringen.