Ny kunde

Har du brug for hurtigt og nemt overblik over dine forsikringer?

Har du brug for hurtigt og nemt overblik over dine ejendomsforsikringer?
– Det får du hos os.

Hos os er du garanteret professionel og specialiseret rådgivning ifm. ejendomsforsikring. Som forsikringsmæglere er vi 100 % uafhængige, hvilket giver tryghed og garanti for den bedste løsning på et forsikringsmarked, som kan være uoverskueligt.Hvad koster det?

Som oftest er det omkostningsneutralt for dig at benytte vores rådgivning. Når du indgår en aftale med os, sørger vi for, at forsikringsselskaberne reducerer forsikringspræmien. Denne reduktion betyder, at vores ydelser oftest er helt eller delvist finansieret for dig.

Kontakt os gerne for flere informationer.

Fuldmagt og samarbejdsaftale

Før et samarbejde går i gang, indgår vi en samarbejdsaftale, hvor opgaver og honorar beskrives. Det kan fx være administration af forsikringer, kontrol af policer og opkrævninger sendt fra forsikringsselskaberne, håndtering af skader, rådgivning og vedligeholdelse af de eksisterende forsikring, indhentning af nye tilbud osv.

Desuden underskrives en fuldmagt, så vi kan indhente og forhandle tilbud og løsninger på dine vegne hos forsikringsselskaberne.

Alt sker i samråd med dig, og intet bliver ændret uden din accept.