Ejendomsforsikringer til ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer

forsikringsløsninger til ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer

Vi har i mange år arbejdet målrettet for at finde de bedste forsikringsløsninger til ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer.

Via professionel rådgivning hjælper vi med at afdække behovene for forsikringer i de enkelte selskaber eller hos den enkelte administrator.

Kontakt os gerne for flere informationer om forsikringsløsninger til ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer.

Et ejendomsselskab eller en ejendomsadministrator bør altid gennemgå følgende forsikringsbehov:

  • Bygningsforsikring
  • Løsøreforsikring
  • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
  • Bestyrelsesforsikring
  • Retshjælp
  • Rådgiveransvarsforsikring
  • Ansvar for skader forvoldt at motorkøretøjer og arbejdsmaskiner
  • Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksdækning for egne midler og klientmidler.
  • Pension og sundhedsforsikring til ansatte medarbejdere