Skadeforebyggelse

Mange ejendomme bliver hvert år ramt af små og store skader.

Skaderne kan være kostbare og give en del unødvendig administration.

Med en forebyggende indsats kan en del af skaderne dog mindskes eller helt undgås. Nedenfor finder du en række gode råd til, hvordan du forebygger skader på dine ejendomme.


Forebyg vandskader

Voldsomme regnskyl og skybrud kan betyde oversvømmede kældre, med store skader til følge.

Vi samarbejder med Dantaet, der er specialiseret i professionelle læksikringssystemer. Kontakt dem gerne for flere informationer om bl.a. skybrudsalarm, fjernvarme læksikring, brugsvand læksikring og væskefølersystem.

dantaet-logo

Se mere på www.dantaet.dk

For at forebygge vandskader kan du:

 • Lukke gulvafløb af, hvis de ikke har nogen funktion længere.
 • Rense tagrender og nedløbsrør og holde afløbsriste fri for blade m.m.
 • Fjerne værdifulde og andre genstande fra kældergulve.
 • Montere et højvandslukke i gulvafløb, på kloakledning eller i brønd.
 • Montere et tilbageløbsstop, som sørger for, at vand ikke kan trænge tilbage gennem rørene, når vandstanden i kloakken er for høj.
 • Etablere en pumpebrønd.
 • Etablere faskine til at bortlede eller opsamle regnvand.
 • Installere en skybrudsalarm.
 • Installere fjernvarme læksikring.
 • Installere brugsvand læksikring.
 • Installere væskefølersystem.Forebyg snetrykskader

Sne kan være årsag til, at tage styrter sammen.

Ved store snefald skal risikoen løbende vurderes, og sne, som kan udgøre en fare, skal fjernes. Det kan have betydning for, om forsikringen dækker ved skader.

For at forebygge snetrykskader kan du

 • Kontakte lokalt beredskab eller en entreprenør, der kan sikre bygningen – f.eks. ved at understøtte kritiske konstruktioner.
 • Fjerne sneen selv, hvis det er forsvarligt.Forebyg indbrud/tyveri

Ubudne gæster er altid ubehageligt – ikke mindst, når der er forvoldt skader på bygningerne, men også når der har været ubudne gæster i ens hjem.

For at forebygge indbrud og tyveri kan du

 • Opsætte præventiv belysning samt skiltning i området omkring nabohjælp.
 • Installere alarmovervågning i evt. fælleshuse, der er ubeboede.Forebyg brand

Brandskader kan ofte blive omfattende, ikke kun på grund af selve ilden, men også på grund af røg og sod, der spreder sig, og ikke mindst slukningsvand kan være ødelæggende.

For at forebygge brand kan du

 • Placere udendørs containere, paller m.m. mindst 5 meter fra bygninger og i aflukket containergård.
 • Aflåse mini-containere på hjul, så de ikke kan flyttes rundt med.
 • Bestille et termografisk eftersyn af el-tavler og derved forhindre brand i forældede, overbelastede og slidte kabelinstallationer.
 • Opsætte brandslukkere i fælleslokaler og trappeopgange.
 • Opsætte røgalarmsystemer i fælleslokaler og trappeopgange.